Free xxx film Adult xxx xpornrelax.com wwwxx

freepornvideosite

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

telexporn bozporn

pornvixx

fullteenporno

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການວິໄຈໃຫ້ແກ່ຄູ-ອາຈານ ວິທະຍາໄລຄູສົງຈຳປາສັກ

     

      ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການຖືເປັນໜຶ່ງໃນວຽກງານບຸລິມະສິດຂອງ ວຄປ. ດ້ວຍຄວາມເປັນກຽດ ແລະ ຍິນດີຍິ່ງ ທີ່ນັກວິຊາການຈາກ ວຄປ ປະກອບດ້ວຍ ທ່ານ ອຈ ປອ ສົມໄຊ ເທບສົມບັດ, ທ່ານ ສຸລິຈັນ ທຳມະວົງແສງ ແລະ ທ່ານ ອຈ ຄຳຫຼ້າ ຄຳເມືອງຄຸນ ທີ່ໄດ້ຮັບເຊີນໃນການເປັນວິທະຍາກອນໃນການຝຶກອົບຮົມການວິໄຈທາງການສຶກສາ ແລະ ການວິໄຈໃນຫ້ອງຮຽນໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານວິທະຍາໄລສົງ ຈຳປາສັກ ໃນຄັ້ງວັນທີ 23-24 ທີ່ເມືອງທ່າແຕງ, ແຂວງເຊກອງ ທັງຍັງເປັນການພັດທະນາຄວາມຮ່ວມມືຂອງສອງວິທະຍາໄລໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນງອກງາມຍິ່ງຂຶ້ນ.