ວິໄສທັດ

ວິໄສທັດ

ສູນກາງການສຶກສາຄູກ້າວສູ່ຄວາມເປັນເລີດ 

ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ    ເຊື່ອມໂຍງສາກົນ 

ເປົ້າໝາຍ (GoAl)

ສ້າງວິທະຍາໄລຄູປາກເຊໃຫ້ກາຍເປັນສະຖາບັນສ້າງຄູກ້າວສູ່ຄວາມເປັນເລີດ(ທາງດ້ານຟິຊີກສາດ

ແລະພູສາດ)ໃນປີ 2020.

ພາລະກິດ (Mission)

– ພັດທະນາວິທະຍາໄລຄູໃຫ້ກາຍເປັນສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດທາງຟີຊີກສາດ ແລະພູມສາດ

– ຮັບປະກັນໃຫ້ມີສີ່ງອຳນວຍຄວາມສາດວກໃຫ້ແກ່ການຮຽນຮູ້ໃນທຸກດ້ານ

– ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການປະກັນຄຸນະພາບພາຍໃນ

– ພັດທະນາຂີດຄວາສາມາດໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານໄດ້ຮັບການປະປຸງດ້ານການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ດີ

ຂື້ນໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ,ວິໄຈ,ການສຶກສາການສອນ,ການວິໄຈໃນຫ້ອງຮຽນ,ສ້າງ

ແລະພັດທະນາຄູສູ່ຄວາມເປັນມືອາຊີບສາມາດເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນແລະສາກົນ.

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top