ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງວິທະຍາໄລຄູປາກເຊ

         ວິທະຍາໄລຄູປາກເຊ ເປັນສະຖາບັນການສຶກສາສ້າງຄູ ທີ່ໄດ້ຮັບການເນີດກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນປີ 1962ຢູ່ບໍລິເວນບຶງໜອງຜືຢູ່ແຄມຖະໜົນເລກທີ13ໃຕ້, ຫ່າງຈາກເທບສະບານເມືອງປາກເຊທາງທິດ ຕາເວັນອອກ ສ່ຽງໃຕ້ 3 ກມ,  ທິດເໜືອຕິດກັບບ້ານສ້າງທ່ຽງ, ທິດໃຕ້ຕິດກັນເສັ້ນ ທາງເລກທີ 13 ບ້ານສະໜາມໄຊ, ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບບ້ານໂຊກອຳນວຍ, ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບບ້ານໂນນດູ່ ຂອງເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 4,2 ເຮັກຕາ  ມາເຖິງປະຈຸບັນບັນມີເນື້ອທີ່ 16 ເຮັກຕາ. 

        ສະຖາບັນແຫ່ງນີ້ໄດ້ຖືກກໍ່ສ້າງດ້ານໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂື້ນໃນປີ 1962 ພ້ອມດຽວກັນກັບການສ້າງຕັ້ງສູນການສຶກສາທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຮັບຜິດຊອບຝຶກອົບຮົມວິຊາຄູ ໄລຍະສັ້ນໃນຍາມພັກຊິ້ນປີຮຽນໃຫ້ແກ່ຄູສອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ເພື່ອເປັນຄູສອນຊັ້ນປະຖົມຕອນຕົ້ນ(ປໍ1-ປໍ3)ໃຫ້ແກ່ຄູສອນໃນ 7 ແຂວງ ຄື: ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ວາປີຄໍາທອງ, ສາລະວັນ, ເຊໂດນ, ສີພັນດອນ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື,  ໃນປີນີ້ເອງ ສູນດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ຮັບເອົານັກຮຽນຄູ ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າລະບົບເລັ່ງລັດຮຽນລະ ບົບຫຼັກສູດ 2 ປີ (ລະບົບ 6+2) ເປັນລຸ້ນທຳອິດ,ໂດຍແມ່ນ ທ່ານຄູ ຈາຍ ສິດທິສັກ ເປັນຜູ້ອຳນວຍ ການສູນນີ້ ເປັນຄົນທຳອິດ.

        ມາຮອດປີ 1965 ໄດ້ມີດໍາລັດລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 524/PC,ລົງວັນທີ 8 ກັນຍາ 1965 ໄດ້ຕົກລົງເອົາສູນການສຶກສາທອ້ງຖິ່ນ ສ້າງເປັນ ວິທະຍາໄລຄູປາກເຊ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ສົມບູນແບບ ແລະ ກໍໄດ້ເປີດຮັບນັກຮຽນຄູ ລະບົບປົກກະຕິ ຫຼັກສູດ 4 ປີ ເປັນລຸ້ນທຳອິດ ແລະ ຮັບນັກຮຽນຄູ ລະບົບ 2 ປີ ເປັນລຸ້ນທີ 4.  

        ເຖິງແມ່ນວ່າດໍາລັດຂອງລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຕົກລົງສ້າງ ວິທະຍາໄລຄູປາກເຊ ເປັນທາງການໃນປີ 1965 ກໍຈິງແຕ່ສະຖາບັນແຫ່ງນີ້ພັດຮັບການກໍ່ສ້າງຄູລຸ້ນທຳອິດ ໃນປີ 1962, ດັ່ງນັ້ນ,ຈຶ່ງເຫັນດີຖື ເອົາປີຮັບເອົານັກຮຽນຄູລຸ້ນທຳອິດຂອງສະຖາບັນມາເປັນປີກຳເນີດການກໍ່ຕັ້ງ ວິທະຍາໄລຄູປາກເຊ ໃນປີ 1962 ນັ້ນເອງ, ຈຶ່ງນັບວ່າມາຮອດປີ 2012 ເປັນປີກຳເນີດການກໍ່ຕັ້ງ ຄົບຮອບ 50 ປີພໍດີ.

        ພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ວິທະຍາໄລຄູປາກເຊ ສະໄໝນັ້ນແມ່ນການສ້າງຄູສອນໃນ 2 ລະ ບົບຄື: ສ້າງຄູສອນຊັ້ນປະຖົມຕົ້ນ( ປໍ 1 – ປໍ 3) ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າເປັນ ລະບົບເລັ່ງລັດ ຮັບນັກຮຽນຈົບປະຖົມປີທີ 6 ມາຮຽນໃນຫຼັກສູດຮຽນ 2 ປີ (ລະບົບ 6+2) ເມື່ອຮຽນຈົບຈະທຽບຊັ້ນເປັນຄູຊັ້ນຕີ 7. (ຂອງລະບົບການທຽບຊັ້ນສຶກສາລະບອບເກົ່າ) ແລະ ສ້າງຄູສອນຊັ້ນປະຖົມປາຍ (ປໍ 4- ປໍ6 ), ເອີ້ນວ່າລະບົບປົກກຕິຮຽນຫຼັກສູດ 4 ປີ ລະບົບ(6+4) ເມື່ອຮຽນຈົບຈະທຽບຊັ້ນເປັນຄູຊັ້ນໂທ 2.

         ນັບແຕ່ປີ 1965 ເປັນຕົ້ນມາໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ ໄດ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ ຂະຫຍາຍຕົວ ເນື້ອຖືກ ຂະຫຍາຍອອກ ແລະ ອາຄານໄດ້ສ້າງຂື້ນໃໝ່ຫຼາຍຫຼັງ, ຕຶກບໍລິຫານ ຫຼື ຫ້ອງການໄດ້ສ້າງສຳເລັດໃນປີ 1969 ຊຶ່ງປະກອບມີຫ້ອງຮຽນບັນຈຸຢູ່ນຳ 5 ຫ້ອງ, ມີອາຄານຫຼັງໄມ້ 4 ຫຼັງ ມີ 15 ຫ້ອງຮຽນ,ໃນປີ 1967 ໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງຫໍພັກກໍ່ 2 ຊັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນຄູຊາຍ 2 ຫຼັງ ແລະ ປີ 1968 ໄດ້ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງຫໍພັກ 2 ຊັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນຄູຍິງຕື່ມອີກ 1 ຫຼັງ.  ມີຫໍອາຫານ 1 ຫຼັງ, ເຮືອນພັກຄູ 4 ຫຼັງ. ປີ 1970 ຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ ທີ່ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ກໍເປັນຫ້ອງທົດລອງທີ່ທັນສະໄໝໃນຂອງປະເທດສະໄໝນັ້ນ, ນອກນັ້ນຍັງມີຮ້ານກິນດື່ມ 2 ແຫ່ງ ເພື່ອສະໜອງບໍລິການໃຫ້ຄູ ແລະນັກຮຽນໃນຊົ່ວໂມງຫວ່າງ, ມີໂຮງໝໍ, ມີໂຮງໄຟຟ້າ, ມີເດີ່ນບານເຕະ, ເດີນບານບ້ວງ, ມີເດີນສວນຄົວ, ມີຫ້ອງປະຕິບັດການຊ່າງ ເພື່ອໄດ້ຝຶກແບບໃຫ້ນັກຮຽນຄູໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ. 

ປີ 1970 ໄດ້ສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນປະຖົມສາທິດ ມີ 6 ຫ້ອງ, ປໍ1-ປໍ6 ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ຍານາງ ອຳພອນ ແກ້ວຫຼວງໂຄດ ເປັນຫົວໜ້າໝວດໂຮງຮຽນ, ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວໄດ້ເຂົ້າໄດ້ບັນຈຸນັກຮຽນເຂົ້າຮຽນປີທຳອິດ 224 ຄົນ. ນັບແຕ່ ປີ 1966-1970 ແມ່ນທ່ານ ອຸດອນ ວາລິນທະສັກ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ແຕ່ປີ 1971-1973 ແມ່ນ ທ່ານອວດ ອຸລາຈິດ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການ.

  ໃນປີ 1973 ໄດ້ມີ ນັກສຶກສາທັງ ໝົດ 616 ຄົນ,ຍິງ 171 ຄົນ,ນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍລະບົບ 4 ປີມີ 89 ຄົນ ແລະ ລະບົບ 2 ປີ 32 ຄົນ.

      ມາຮອດປີ 1974 ວິທະຍາໄລຄູປາກເຊ ໄດ້ຂະຫຍາຍໂອກາດ ສ້າງຄູລະດັບຊັ້ນໂທ 6, ລະບົບ 9+3 ໝາຍຄວາມວ່າຮັບເອົານັກຮຽນຈົບຈາກມັດທະຍົມ ມາຮຽນ 3 ປີ ໃນສາຍຄູຄະນິດສາດ ແລະ ສາຍຄູ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ຊຶ່ງແຕ່ ປີ 1974-1976 ທ່ານ ເຕັງ ໂພຄຳ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການ. 

       ພາຍຫຼັງປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ, ສະຖາປານາເປັນສາທາລະນະລັດປະຊາທິ ປະໄຕປະຊາຊົນລາວໃນປີ 1975, ໂດຍສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການສ້າງຄູຂອງສູນກາງ ຫຼື ກະຊວງສຶກສາ ໄດ້ວາງອອກ, ໃນປີ 1977 ວິທະຍາໄລຄູປາກເຊ ໄດ້ຖືກແຍກອອກເປັນ 2 ໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ທີ່ມີລະບົບການບໍລິຫານເອກະລາດຕ່າງກັນ ຄື: ໂຮງຮຽນສ້າງຄູປະຖົມ ທີ່ຂື້ນກັບ ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງສຶກສາແຂວງຈຳປາສັກ ມີໜ້າທີສ້າງຄູສອນສະເພາະຊັ້ນປະຖົມ ສ່ວນສ້າງຄູສອນ ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ ປ່ຽນຊື່ເປັນສ້າງຄູຊັ້ນກາງເລກ 6 ທີ່ຂື້ນ ກັບຄວາມ ຮັບຜິດຊອບຂອງກົມສ້າງຄູ ກະຊວງສຶກສາທິການໂດຍກົງທາງດ້ານວິຊາການ.

ສຳຫຼັບສ້າງຄູປະຖົມ ໄດ້ກໍ່ສ້າງຄູ ໃນລະບົບຮຽນຕ່າງໆ ຄື:

–       ປີ 1977-1984       ສ້າງຄູລະບົບ 5+2;

–       ປີ 1984-1985       ສ້າງຄູລະບົບ 8+1 ແລະ ລະບົບເລັ່ງລັດ 6+1

 

–       ປີ 1984-1985       ສ້າງຄູລະບົບ 8+1 ແລະ ລະບົບເລັ່ງລັດ 6+1

–       ປີ 1985-1987       ສ້າງລະບົບ 8+2

–       ປີ 1988-1993       ສ້າງຄູລະບົບ 8+3

–       ຊຶ່ງມີຜູ້ອຳນວຍການແຕ່ລະໄລຍະຕິດຕໍ່ກັນດັ່ງນີ້

ທ່ານ ກາລີ ກວນເມືອງກາງ, ທ່ານທອງໄສ ບຸດດາສອນ, ທ່ານບຸນເພງ ຄຳພູນບຸຜາ, ທ່ານ ຄຳສຸກ ໃສມະນີ ແລະ ທ່ານກິແກ້ວ ຈັນທະວົງ

ສຳຫຼັບສ້າງຄູຊັ້ນກາງເລກ 6 ນັບແຕ່ ປີ 1977 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ສ້າງຄູເປັນສາຍຮຽນ ໃນລະບົບ ຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້:

–       ປີ 1977-1987       ສ້າງຄູ ລະບົບ 8+3 ໃນສາຍຄູ ທໍາະຊາດ, ສາຍຄູສັງຄົມ

–       ປີ 1987               ສ້າງຄູ ປະຖົມ ລະບົບເລ່ງລັດ 11+1 

–       ປີ 1988-1993    ສ້າງຄູລະບົບ 11+3 ໃນ 5 ສາຍຮຽນ ຄື: ສາຍຄະນິດສາດ-ຟີຊິກສາດ, ເຄມີສາດ -ຊີວະສາດ, ວັນນະຄະດີ-ພາສາລາວ, ພູມສາດ-ປະຫວັດສາດ  ແລະ ພາສາລັດເຊຍ.

–       ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນສ້າງຄູເລກ 6 ມີ:

ທ່ານ ຄຳສອນ, ທ່ານ ພົມມາ ສຸນຍະລາ, ທ່ານ ອ່ອນເນື້ອ ພົມມະຈັນ, ທ່ານ ສີບຸນເຮືອງ ວຽນເຮືອງໄຜ່

ອິງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາວັດທະນະທຳ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 226 /ສວກ/1989,ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 1989 ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດໃຫ້ເປີດລະບົບການກໍ່ສ້າງຄູມັດທະຍົມ ລະບົບ 11+3 ນັບແຕ່ປີນັ້ນມາ ໂຮງຮຽນສ້າງຄູປະຖົມແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ໂຮງຮຽນສ້າງຄູຊັ້ນກາງເລກ 6 ຈຶ່ງໄດ້ກະກຽມການໂຮມເຂົ້າກັນ ຈົນຮອດປີ 1992 ການໂຮມ 2 ໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ຈຶ່ງໄດ້ສຳເລັດ ແລະ ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ “ວິທະຍາໄລຄູປາກເຊ”  ຈົນເຖິງປະຈຸບັນນີ້  ນັບແຕ່ປີ 1992 ວິທະຍາໄລຄູປາກເຊໄດ້ຖືກ ປັບປຸງດ້ານໂຄງລ່າງ ໂດຍແມ່ນໂຄງການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາໄລຍະທີ 1, ຊຶ່ງໄດ້ສ້ອມແປງ ຫ້ອງການ,ຫໍພັກ, ແລະ ປຸກສ້າງຫ້ອງຮຽນ 2 ຊັ້ນ 2 ຫຼັງ,ຫ້ອງສະໝຸດ.. ພ້ອມດຽວກັນກໍໄດ້ຈັດການຮຽນການສອນໄປຕາມຫຼັກສູດໃໝ່ທີ່ທາງ ກົມສ້າງຄູໄດ້ສ້າງຂື້ນ ຄື ຫຼັກສູດສ້າງຄູຊັ້ນສູງລະບົບ 11+3 ແລະ ສ້າງຄູຊັ້ນກາງ ລະບົບ 11+1 ແລະ 11+2  ໃນສາຍຄູຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້:

ຄູສາຍຄະນິດສາດ

ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ

ຄູສາຍພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ

ຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ

ຄູສາຍພາສາອັງກິດ

ຄູພາສາຝຣັ່ງ ເລີ້ມແຕ່ປີ 2007-2008

–       ໄດ້ສ້າງຄູລະດັບຊັ້ນກາງ ລະບົບ 11+1 ແລະ ລະບົບ 11+2 ດັ່ງນີ້:

ຄູປະຖົມ              ນັບແຕ່ ປີ 1989-1990

ຄູອະນຸບານ            ນັບແຕ່ປີ  2009-2010

–       ຈັດການຮຽນການສອນພາກຄ່ຳ ເລີ້ມແຕ່ປີ 1999 ແລະ ພາກວັນເສົາ ອາທິດ 2004

–       ຈັດການຮຽນການສອນ ລະບົບ 12+2; 12+4; 12+5 ແລະ ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ 11+3+2 ໃນພາກປົກກະຕິ ແລະ ຍາມພັກສີ້ນປີຮຽນ.

ຜູ້ອຳນວຍການໄລຍະນີ້ ມີທ່ານ ສີບຸນເຮືອງ ວຽນເຮືອງໄຜ່, ທ່ານ ບົວແກ້ວ ສຸດທິຈັກ ແລະ ທ່ານ ຄຳພຽນ ເມກຈອນ ຜູ້ປະຈຸບັນ.

ຕະຫຼອດໄລຍະການສ້າງຄູໃນ 2 ລະບອບ ຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະ ພາຍຫຼັງປະເທດຊາດ ໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ ວິທະຍາໄລຄູປາກເຊ ເຮັດໜ້າທີ່ ການເມືອງຢ່າງ ສົມກຽດໄດ້ສ້າງຄູ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ແກ່ປະເທດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະໃນ 4 ແຂວງພາກໃຕ້. 

ໄດ້ຮັບນັກສຶກສາຄູເຂົ້າມາຮຽນ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມຕາມຕົວເລກ ແບ່ງປັນຂອງກະ ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໄດ້ກຳນົດໃຫ້, ໃນລະບົບ 8+3 ນັບແຕ່ປີ 1995 ລົງໄປ ສ່ວນໃຫຍ່ ຈະມາຈາກການສັບບຊ້ອນຂອງແຂວງໄດ້ຮັບທືນລັດຖະບານທັງໝົດ, ພາຍຫຼັງໄດ້ສ້າງຄູ ລະບົບ 11+3 ເປັນຕົ້ນມາ ການຮັບນັກຮຽນຄູໃນ 3 ຮູບແບບ ຄື: ຮັບຈາກການສັບຊ້ອນ ຂອງສຶກສາທິການແຂວງ ແຕ່ລະແຂວງ, ຮັບຈາກຈັດການສອບເສັງຄັດເລືອກ ແລະ ຮັບຈາກການນະ ໂຍບາຍ ເຂົ້າຮຽນ. ນອກນັ້ນ,ເພື່ອເປັນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍການສະໜອງຄູໃນເຂດຮ່າງໄກທຸລະກັນດານ ວິທະຍາ ໄລຄູປາກເຊຍັງໄດ້ຮັບນັກສຶກສາຈາກທືນຈາກອົງການສາກົນຕ່າງໆໃນເມືອງທີ່ຂາດຄູ.  

  ຕະຫຼອດ 50 ປີ ຜ່ານມາ ວິທະຍາໄລຄູປາກເຊ ໄດ້ສ້າງຄູທີ່ຈົບອອກໄປຮັບໃຊ້ຊາດ ທັງໝົດບໍ່ຕ່ຳກ່ວາ 33.000 ຄົນ,ບຸກຄະລາກອນທີ່ຖືກສ້າງໄດ້ອອກຮັບຊາດ ເກືອບວ່າມີ ໃນທຸກຂະແໜງການຂອງພັກ,ຂອງລັດ ຊຶ່ງມີຕຳແໜ່ງໃນລະດັບສູງຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນການ ນຳລະດັບແຂວງ,ລະດັບເມືອງ ,ພະແນກການ ຕະຫຼອດອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງຂອງພັກ-ລັດຢ່າງ ຫຼວງຫຼາຍ.

ດ້ານບຸກຄະລາກອນ ພະນັກງານຄູອາຈານ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ຍົກລະດັບສູງຂື້ນທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ, ທາງດ້ານທິດສະດີການເມືອງ, ດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ ໂດຍຈັດບຳລຸງພາສາອັງກິດ,ພາສາຫວຽດນາມໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ.ຈາກເບື້ອງຕົ້ນເຫັນວ່າຄູສ່ວນຫຼາຍມີລະດັບຄູຊັ້ນກາງເທົ່ານັ້ນສອນໃນວິທະຍາໄລຄູປາກເຊ ແຕ່ມາເຖິງປະຈຸບັນມີຄູສອນໃນລະດັບປະ ລິນຍາເອກ 1 ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ ກວມເຖິງ 25% ,ປະລິນຍາຕີ ກວມ 70% ແລະ ຊັ້ນສູງ ແລະ ຊັ້ນກາງ 5%. ປະຈຸບັນມີຄູ-ອາຈານ ທີ່ກຳລັງຍົກລະດັບທັງໝົດ 12 ຄົນ, ຍິງ 5 ຄົນ (ປະລິນຍາເອກ 1 ຄົນ, ຍິງ 0 ຄົນ; ປະລິນຍາໂທ 6 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ; ປະລິນຍາຕີ 3 ຄົນ, ຍິງ 3 ຄົນ; ຊັ້ນສູງ 1 ຄົນ,ຍິງ 0 ຄົນ).

ດ້ານການຈັດການຮຽນການສອນ ວິທະຍາໄລຄູປາກເຊ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ປະຕິບັດການຮຽນ ການສອນຕາມຫຼັກສູດການສ້າງຄູລະບົບຕ່າງໆ ໄປຕາມສະພາບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ ທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໄດ້ກຳນົດໃຫ້ ໄດ້ຈັດການຮຽນການສອນໂດຍ ເນັ້ນໃຫ້ ໄດ້ຕາມ 3 ລັກສະນະ ແລະ ຕາມ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາຂອງພັກ, ເນັ້ນການຮຽນທິດ ສະດີຕິດພັນ ກັບຕົວຈິງ, ໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ມີໂອກາດຝຶກປະຕິບັດໃນພາກສະໜາມ, ຕິດພັນກັບໂຮງຮຽນສາມັນ ແລະ  ຕິດພັນກັບ ທ້ອງຖິ່ນຊຸມຊົນ. ນອກຈາກການຈັດການຮຽນການສອນໃນພາກກາງເວັນແລ້ວ ນັບແຕ່ປີ 1999 ໄດ້ເປີດການຮຽນການສອນພາສາອັງກິດພາກຄ່ຳ ແລະ ປີ 2004 ໄດ້ເປີດ ການຮຽນການ ສອນພາກ ວັນເສົາ-ອາທິດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະນັກສຶກສາທີ່ຕ້ອງການ ຍົກລະດັບພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຍົກລະດັບຊັ້ນກາງເປັນຊັ້ນສູງ ໃນສາຍດັ່ງກ່າວ ມີຜູ້ສຳເລັດການສຶກສາ ໄປທັງໝົດ  3.750 ຄົນ, ຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ຈັດການຮຽນ-ການສອນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ໃຫ້ ແກ່ຄູສອນບໍ່ຖືກຊັ້ນ ແລະ ຄູທີ່ບໍ່ມີໂອກາດ ມາດຮຽນໃນລະບົບປົກກະຕິ ນັບແຕ່ປີ 2006-2007 ເປັນຕົ້ນມາ,ຊຶ່ງມີນັກ ສຶກສາ ທັງໝົດ 8.450 ຄົນ.

ຄຽງຄູ່ກັບການກໍ່ສ້າງຄູແລ້ວ ວິທະຍາໄລຄູປາກເຊ ຍັງໄດ້ຮ່ວມກັບກະຊວງສຶກສາທິການ, ພະແນກ ສຶກສາທິການແຂວງຕ່າງໆ ຈັດຕັ້ງການບຳລຸງຍົກລະດັບຄູປະຈຳການສາຍສາມັນ ຜູ້ທີ່ບໍ່ທັນ ໄດ້ມາດຕະຖານ ໃນແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປືອີກດ້ວຍ.

ໃນການຈັດການຮຽນການສອນທາງວິທະຍາໄລຄູພວກເຮົາໄດ້ສະໜອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມ ສະດວກ ຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາໄດ້ມີໂອກາດຄົ້ນຄວ້າຮ່ຳຮຽນຢ່າງເຕັມສັກກາຍະພາບ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ໄດ້ຝຶກປະ ຕິບັດ ໃຫ້ຫຼາຍໃນພາກຕົວຈິງ ໂດຍມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຊັ່ນ: ອາຄານຮຽນ 8 ຫຼັງ, ຫໍພັກນັກສຶກສາ 7 ຫຼັງ, ເຮືອນພັກຄູ 10 ຫຼັງ,ສູນຜູ້ບໍລິຫານ 1 ຫຼັງ, ເຮືອນຄົວລວມ, ສະ ໜາມກິລາ, ຮ້ານກິນດື່ມ, ຫ້ອງທົດ ລອງວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ວິຊາຟີສິກ, ເຄມີ ແລະ ຊີວະສາດ, ມີຫ້ອງຝຶກປະຕິບັດຟັງສຽງ, ຫ້ອງ ສະໝຸດ, ສູນພັດທະນາຄູ, ຫ້ອງອິນເຕີແນັດ, ລະບົບນ້ຳປະປາ ແລະ ໄຟຟ້າ, ພາຫະນະຮັບໃຊ້ ແລະ ອື່ນໆ. 

ໄດ້ຈັດການຮຽນການສອນ ໄປຕາມຫຼັກສູດທີ່ທາງກົມສ້າງຄູ ກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາໄດ້ວາງອອກ ໃນລະບົບຕ່າງໆດັ່ງກ່າວມາໃນຂ້າງເທິງ ວິທະຍາໄລຄູປາກເຊຍັງໄດ້ຮ່ວມມືກັບອົງການສາກົນ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທັງນີ້ເພື່ອໃຫ້ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາໄດ້ແລກ ປ່ຽນຮຽນຮູ້ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ-ວິທະຍາການ ແລະ ວັດທະນະທຳສັງຄົມ, ໄດ້ຮັບອາສາສະໝັກຈາກ ອົງ ການ VSO ຈໍານວນ 8 ຄົນ, ຈາກອົງການ ELIC ຈຳນວນ 9 ຄົນ, ຈາກອົງການ AUF , ALOFRASE ຈຳນວນ 9 ຄົນ, ຈາກ ອົງການ JICA ຈຳນວນ 3 ຄົນ ແລະ ຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນ ວິຊາການມັດທະນາທຳ ກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາດຊະອານາຈັກໄທ.

ຄູອາຈານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມພາຍໃນປະເທດ ຈຳນວນ 3.753 ເທື່ອຄົນ, ຕ່າງປະເທດ ຈໍານວນ 869 ເທື່ອຄົນເປັນຕົ້ນແມ່ນປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ, ປະເທດໄທ, ມາເລເຊັຍ, ສິງກະໂປ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອອດສະເຕເຣຍ, ສະວີເດັນ, ຝຣັ່ງເສດ ແລະ ລັດເຊຍ.

ໄດ້ຮ່ວມມື ແລະ ເຊັນ MOU ຮ່ວມກັບມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູດານັງ, ວິທະຍາໄລຄູເທືອທຽນ ເຫວ້, ມະຫາວິທະຍາໄລຣາດຊະພັດສຸຣິນ ແລະ ສະຖາບັນການພາລະສຶກສາວິທະຍາເຂດສີ ສະເກດ ປະເທດໄທ.

ຄຽງຄູ່ກັບການຈັດການຮຽນການສອນພາຍໃນສະຖາບັນ ແລະ ການແລກປ່ຽນຮ່ວມມືກັບ ຕ່າງປະ ເທດ, ວິທະຍາໄລຄູປາກເຊຍັງໄດ້ເຄື່ອນໄຫວສັງຄົມນຳອຳນາດການປົກຄອງຂອງບ້ານ, ເມືອງ, ພະແນກ ການ ແລະ ຂອງແຂວງອີກດ້ວຍ ເຊ່ນ: ກ່ອນການປົດປ່ອຍ ຄູອາຈານພະນັກງານ ແລະ ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລຄູປາກເຊ ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການປະທ້ວງຢືດອຳນາດການປົກຄອງເກົ່າຂອງແຂວງເຊໂດນ, ໄດ້ຈັດສົ່ງຄູອາຈານລົງປຸກລະດົມບັ້ນແລກປ່ຽນເງິນທັງ 2 ຄັ້ງ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການຕ້ານໄພແຫ້ງ ແລ້ງ ແລະ ຕ້ານນ້ຳຖ້ວມ, ຂະບວນການງານມະຫາກຳກິລາຂອງເມືອງ, ຂອງແຂວງ, ຂອງພະແນກການ ແລະ ຂອງສະຖາບັນຕ່າງໆ, ບັ້ນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງອົງ ຄະນະພັກແຂວງ, ອົງຄະນະ ພັກເມືອງ ແລະ ບັ້ນເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະຊຸດ…

ໄດ້ສະໜອງງົບປະມານແລະທືນຮອນສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ຊ່ວຍເຫຼືອໂຮງຮຽນຕ່າງໆ, ຊ່ວຍເຫຼືອບ້ານໃນແຂວງຈຳປາສັກ, ແຂວງອັດຕະປືໃນແຕ່ລະປີ. ພ້ອມດຽວກັບ ກໍໄດ້ຈັດສົ່ງຄູ ອາຈານ ລົງຊ່ວຍການກໍ່ສ້າງກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ, ບ້ານສາມສ້າງໃນປະຈຸບັນ. ພ້ອມດຽວ ກັນວິທະຍາໄລຄູປາກ ເຊຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທືນ ແລະ ງົບປະມານ ໃນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການສ້າງຄູ ຈາກ ທ່ານເຈົ້າເມືອງ ແລະ ທ່ານເຈົ້າ ແຂວງ 4 ແຂວງ ລວມທັງອົງການສາກົນອີກດ້ວຍ.

ຄຽງຄູ່ກັບການຈັດການຮຽນການສອນ, ໄດ້ຈັດຂະບວນເຄື່ອນໄຫວອອກແຮງານ, ເພີ້ມພູນຜະລິດ ຜົນ, ຂະບວນການກິລາກາຍຍະກຳ, ຂະບວນການສົ່ງເສີມສິລະປະວັນນະຄະດີ ແລະ ວັດທະນະທຳ ທັງ ພາຍ ໃນສະຖາບັນ, ນອກສະຖາບັນ ແລະ ນອກປະເທດ, ໄດ້ເອົາໃຈຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃນການປະຕິບັດ 3 ຂໍແຂ່ງ ຂັ້ນຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາວາງອອກ ແລະ ໃສ່ສົ່ງເສີມຂະບວນການປຸກຈິດສຳນຶກ ໃນການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສ້າງສະຖາບັນໃຫ້ ເປັນສະຖາບັນ ສີຂຽວ, ສະອາດງາມຕາ ຢູ່ສະເໝີ.

 ໃນສົກຮຽນ 2012-2013 ນີ້, ວິທະຍາໄລຄູປາກເຊໄດ້ມີຄູອາຈານ ແລະ ພະນັກງານ ພາລະກອນ ທັງໝົດ 160 ຄົນ, ຍິງ 81 ຄົນ, ມີຄູສອນ 136  ຄົນ, ຍິງ 68  ຄົນ ແລະ ພະນັກງານບໍລິຫານ 24  ຄົນ, ຍິງ 13  ຄົນ. ໃນນີ້ພະນັກງານຄູອາຈານມີວຸດທິ ປະລິນຍາໂທ 20 ຄົນ, ຍິງ 7 ຄົນ; ປະລິນຍາຕີ 79 ຄົນ, ຍິງ 35 ຄົນ; ຊັ້ນສູງ 48 ຄົນ, ຍິງ 28 ຄົນ; ຊັ້ນກາງ 8 ຄົນ, ຍິງ 6 ຄົນ; ບໍ່ມີຊັ້ນ 5 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ. ນັກສຶກສາທັງໝົດ  2.336 ຄົນ,ຍິງ 1.430 ຄົນ  

  ຜົນງານບັນພົ້ນເດັ່ນໃນຜ່ນມາ:

ວິທະຍາໄລຄູປາກເຊໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກ ການຳພັກ-ລັດຂັ້ນເທີງ ແລະສັງຄົມ ດັ່ງນີ້:

–       ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ II                      1 ໜ່ວຍ

–       ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ III                      1 ໜ່ວຍ

–       ໃບຍ້ອງຍໍຂອງແຂວງ                               5 ໃບ

–       ໃບຍ້ອງຍໍລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ       2 ໃບ                      

–       ຮັບທຸງໄຊຊະນະເລີດ ກົມສ້າງຄູ                    1 ຄັ້ງ   

–       ຮັບທຸງສະພາບແວດລ້ອມດີເດັ່ນ                    2 ຄັ້ງ

–       ໃບຍ້ອງຍໍຂອງເມືອງ                                          4 ໃບ

–       ໃບຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຈາກພະແນກການຕ່າງໆ                   14 ໃບ

ຕະຫຼອດໄລຍະການກໍ່ສ້າງຄູຂອງວິທະຍາໄລຄູປາກເຊ ເຖິງຈະມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານ ຢ່າງໜ້າເພີ່ງພໍໃຈ ແຕ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າຍັງມີຂໍ້ຫຍຸ້ງ ແລະ ອຸປະສັກໃນ ການພັດທະນາການສ້າງຄູ ອັນພື້ນຖານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄ່ງລາງພື້ນຖານຍັງຈຳກັດ, ອາຄານຮຽນ, ຫໍພັກນັກສຶກສາ, ຫ້ອງການຄູແອອັດ, ຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ແລະ ຫ້ອງພາສາຕ່າງປະເທດ, ບ່ອນປະຕິບັດການຊ່າງຂອງນັກສຶກສາຄູ,ຫ້ອງມູນເຊື້ອ ແລະສູນຄົ້ນຄວ້າແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ບໍ່ທັນພຽງພໍ ແລະ ບາງອັນກໍບໍ່ທັນມີ ແລະ ຖ້າມີກໍບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງ ການ ແລະ ການຂະຫຍາຍຂອງການສ້າງຄູໃນໄລຍະໃໝ່, ອັດຕາຄ່າເບ້ຍລ້ຽງນັກສຶກສາຄູຍັງຕໍ່າຫຼາຍ ຖ້າທຽບໃສ່ການຄອງຊີບໃນປະຈຸບັນ.

Scroll to Top